Takaisin listaukseen

Raitiotietyömaihin liittyvän informaation jakaminen bluetooth-beaconeiden avulla

1 TAUSTA JA TARKOITUS

Opastamisen ekosysteemi -hanke on osa 6Aika-strategiaa. 6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku) yhteinen strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita sekä luoda uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Vuosina 2014–2020 toteutettava 6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit ja muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio rahoittavat hankkeita lähes 80 miljoonalla eurolla. Lisäksi käytetään Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta (ESR).

Hankkeissa on tarkoitus pilotoida uusia palveluja aidossa kaupunkiympäristössä ketteriä toimintatapoja hyödyntäen. Nopeat kokeilut ovat arvoltaan alle 8000€.

Tämä tarjouspyyntö koskee nopeata kokeilua liittyen Tampereen raitiotietyömaiden viestintään Eddystone beaconeiden avulla. Palvelun tulee sisältää julkaisujärjestelmä, toteutus ja ylläpito. Raitiotietyömaille sijoitettavilla Beaconeilla kaupunkilaisille luodaan mahdollisuus saada matkapuhelimiin yleistä tietoja ratikkatyömaista, lohkoihin liittyviä tiedotteita ja mahdollisuus palautteen antoon. Beaconit sijoitetaan työmaalohkoille Keskusta, Kaleva, Valtaväylä ja Hervanta. Beaconeiden kautta jaettavassa informaatiossa käytetään hyväksi raitiotieallianssin internetsivuilla jaettavaa materiaalia. (https://raitiotieallianssi.fi/). Palvelun tulee olla valmiina maaliskuun 2018 loppuun mennessä. Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun.

Tarjouksessa on käytävä ilmi:

  • Beaconeiden ominaisuudet ja niiden lukumäärä
  • Suunnitelman toteutuksen kuvaus ja aikataulu
  • Havainnekuvat miltä informaatio näyttää matkapuhelimen näytöllä
  • Referenssit aikaisemmista beaconeiden avulla toteutetuista palveluista kaupunkiympäristössä

2 HANKINTAMENETTELY

Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

Pienhankinta optioineen on yhteensä enimmillään 8000euroa (+ alv). Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

3 VALINTAKRITEERIT

Hintaa ja laatua vertaillaan ja pisteytetään seuraavien tekijöiden perusteella:

·Tarjoajan referenssit vastaavanlaisista toteutuksista 30%

·Suunnitelma toteutuksesta ja sen sisällöstä havainnekuvineen 40%

·Hinta 30%

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 12.2.2018, kello 09:00 mennessä

Tarjous toimitetaan sähköisesti osoitteisiin:

pekka.mannisto@tampere.fi (050 365 5107)

Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä ”Tarjous: Ratikka Beacon”.

Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 31.1 - 8.2.2018 ja kysymykset jätetään ja niihin vastataan tarjouksien yhteydessä olevaan keskustelupalstaan.

Yhteyshenkilö

Nimi: Pekka Männistö
Organisaatio: Tampereen kaupunki
Tehtävänimike: Projektipäällikkö
Puhelin: 050 3655107
Sähköposti: pekka.mannisto@tampere.fi

comments powered by Disqus