Takaisin listaukseen

Sovelluksen julkaisujärjestelmä ja Ratina tapahtuma-areena mobiilisovelluksen toteutus

1 TAUSTA JA TARKOITUS

Opastamisen ekosysteemi -hanke on osa 6Aika-strategiaa. 6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku) yhteinen strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita sekä luoda uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Vuosina 2014–2020 toteutettava 6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit ja muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio rahoittavat hankkeita lähes 80 miljoonalla eurolla. Lisäksi käytetään Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta (ESR).

Hankkeessa tehdään sovelluksen julkaisujärjestelmä ja Ratina tapahtuma-areena mobiilisovellus, jota tämä tarjouspyyntö koskee. Ensisijainen käyttökohde on Ratinassa järjestettävät yleisurheilun nuorten MM-kilpailut 10–15.7.2018, mutta sovelluksen julkaisujärjestelmä tulee olla helposti muokattavissa myös muihin tapahtumiin. Applikaation on tarkoitus tuoda tapahtuman yleisölle informaatiota ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen.

2 HANKINTAMENETTELY

Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

Pienhankinta optioineen on yhteensä enimmillään 59.900 euroa (+ alv). Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

3 VALINTAKRITEERIT

Vertailussa 10 hintapistettä saa yritys, jonka tarjoukseen sisältyy eniten työpajoissa määriteltyjä sovelluksen ja taustajärjestelmän ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet ovat listattu liitteissä SovellusjulkaisujarjestelmaProductBacklog.xlsx ja Smart Ratina -sovelluksen konseptikuvaus.pdf.

Vertailussa saa yhden (1) hintapisteen yritys, jonka tarjoukseen sisältyy vähiten määriteltyjä ominaisuuksia. Saman hinnan tarjonneet saavat yhtä paljon hintapisteitä. Maksimipistemäärä hinnasta on 10 pistettä.

Laatua vertaillaan ja pisteytetään seuraavien tekijöiden perusteella:

·tarjouksen sisällöllinen laatu ja työn toteuttamisen suunnitelmallisuus (1-5 pistettä)

·palveluntuottajan kokemus aihealueesta ja vastaavanlaisista toimeksiannoista (1-5 pistettä).

·työn toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden osaaminen (1-5 pistettä)

Jokaisen kohdan (3 kohtaa) pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjouksen lopulliset laatupisteet. Maksimipistemäärä laadusta on 15 pistettä.

Lopuksi lopulliset hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen. Eniten yhteispisteitä saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun. Enimmäispistemäärä on 25 pistettä.

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 5.2.2018, kello 09:00 mennessä

Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna sähköisesti osoitteisiin:

pekka.mannisto@tampere.fi (050 3655107)

jari.ikonen@businesstampere.com (0500 456636)

Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä ”Tarjous: sovellusjärjestelmä Ratina”.

Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 16-31.1.2018 ja kysymykset jätetään ja niihin vastataan tarjouksien yhteydessä olevaan keskustelupalstaan.

Linkit tarjouspyynnön materiaaleihin:

https://www.dropbox.com/sh/hwhqny808mrnofa/AAB0nmKUgCnY_GCY4fSKi7d3a?dl=0

Yhteyshenkilö

Nimi: Pekka Männistö
Organisaatio: Tampereen kaupunki
Tehtävänimike: Projektipäällikkö
Puhelin: 050 3655107
Sähköposti: pekka.mannisto@tampere.fi

comments powered by Disqus