Takaisin listaukseen

6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa: Kaupin alueen kevyen liikenteen vaaranpaikat - selvitys

Business Tampere toimii osatoteuttajana 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - hankkeessa, jonka pääkoordinaattorina on Espoon kaupunki ja muina osatoteuttajina Oulun kaupunki, Turun kaupunki sekä Turun Ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat ovat tunnistaneet alueensa sisältä yhden tai useamman liikkumishubin, joissa vähähiilisen liikkumisen toimenpiteitä suunnitellaan, testataan ja toteutetaan yhdessä yritysten kanssa. Tampereella hankkeen kohteeksi on valittu Kaupin alue, joka on merkittävä liikkumisen ja hyvinvoinnin keskittymä.

Kaupin kampuksen jatkuva rakentaminen ja haasteellinen ympäristö vähentävät kevyen liikenteen houkuttelevuutta. Kevyen liikenteen, erityisesti pyöräilyn, edistämiseksi on tarvetta kiinnittää huomiota liikkumisen turvallisuuteen. Alueella on runsaasti henkilöauto- ja hälytysajoliikennettä, joka risteää monissa kohdin kevyen liikenteen kanssa. Oman lisänsä tuo syksyllä 2021 alkava raitiotieliikenne.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan palveluntarjoajaa selvittämään alueen pahimmat kevyen liikenteen vaaranpaikat, ottaen huomioon nykytilanteen ja mahdollisuuksien mukaan alueen tuleva kehitys, sekä tekemään toimenpidesuunnitelmat ongelmakohtien ratkaisemiseksi. Tavoitteena on siten kasvattaa todennäköisyyttä vähähiilisten liikkumistapojen käyttöön alueella.

Hankinnan arvo on 15 000 euroa (alv 0%), eli palveluntuottaja valitaan laatukriteerien perusteella. Hankinnan kohteena on 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - hankkeen toimenpide, selvitys Kaupin alueen kevyen liikenteen vaaranpaikoista, ottaen huomioon nykytilan ja mahdollisuuksien mukaan alueen tulevan rakentamisen ja kehityksen. Tavoitteena on myös tehdä toimenpidesuunnitelmat ongelmakohtien ratkaisemiseksi, lisätä kevyen liikkumisen turvallisuutta, ja siten edistää vähähiilisten liikkumistapojen käyttöä tulevaisuudessa.

Tarjouksen toivotaan sisältävän ainakin seuraavat asiat:

  1. Tarjottavan selvityksen sisältö, laajuus ja aikataulu
  2. Alustava projektisuunnitelma
  3. Kustannuserittely (Esimerkiksi perehtyminen olemassa olevaan materiaaliin, mahdolliset maastokäynnit, alueen toimijoiden haastattelut, toimenpidesuunnitelman laatiminen, raportointi ja projektihallinto)
  4. Tarjoajan osaaminen, kokemus ja resurssit
  5. Referenssit vastaavista toimeksiannoista

Tilaaja määrittelee yhdessä valitun Palveluntuottajan kanssa hintaan sisältyvät tarkemmat toimenpiteet ja niiden aikataulun, saadun tarjouksen pohjalta. Toimeksianto on tavoitteena toteuttaa siten, että selvitys valmistuu syksyn 2021 kuluessa. Valitulle palveluntuottajalle järjestetään tutustumismahdollisuus alueeseen. Tästä sovitaan viimeistään toimeksiantosopimuksen yhteydessä.

Toimeksiannon tuloksena syntyy selvitys ja toimenpidesuositukset, jotka tähtäävät Kaupin alueen kevyen liikenteen, erityisesti pyöräilyn, turvallisuuden parantamiseen.

Tarjouspyyntödokumentti: Tarjouspyyntö_Kevyen liikenteen vaaranpaikat_Kauppi_Selvitys_.pdf

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
27.5 - 10.6.2021

Lisätietoa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/procurement/54207/procedure/74493

Yhteyshenkilö

Nimi: Jukka Reunavuori
Organisaatio: Business Tampere
Tehtävänimike: Projektipäällikkö
Puhelin: 040 637 8702
Sähköposti: jukka.reunavuori@businesstampere.com

comments powered by Disqus