Takaisin listaukseen

6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa: Kaupin pyöräpysäköinnin kehittäminen

Business Tampere toimii osatoteuttajana 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - hankkeessa, jonka pääkoordinaattorina on Espoon kaupunki ja muina osatoteuttajina Oulun kaupunki, Turun kaupunki sekä Turun Ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat ovat tunnistaneet alueensa sisältä yhden tai useamman liikkumishubin, joissa vähähiilisen liikkumisen toimenpiteitä suunnitellaan, testataan ja toteutetaan yhdessä yritysten kanssa.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan palveluntarjoajaa kehittämään ja pilotoimaan ratkaisua, jolla voidaan saada tietoa Kaupin pyöräpysäköintialueiden reaaliaikaisista käyttöasteista ja ohjata pyöräilijöitä alueille, joissa on tilaa. Nyt pyöriä pysäköidään sattumanvaraisesti ja jakautuen epätasaisesti eri pysäköintipaikkojen välillä. Tämä johtaa samalla siihen, että liian täynnä oleva pyöräpysäköintialue vaikeuttaa muuta liikkumista ja ja vie tilaa jalankulkuväyliltä.

Hankinnan arvo on 20 000 euroa (alv 0%), eli palveluntuottaja valitaan laatukriteerien perusteella.Hankinnan kohteena on 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - hankkeen mukainen, Kaupin alueen pyöräpysäköintiä parantavan ja pyöräilyä tukevan ratkaisun kehittäminen ja 3-4 kuukautta kestävä pilotointi. Tavoitteena on erikseen määriteltävien pyöräpysäköintialueiden (2-4 kpl) monitorointi, pyöräpysäköinnin ohjaus käyttöasteen mukaan, sekä virheellisen pyöräpysäköinnin vähentäminen. Tarjouksen toivotaan sisältävän ainakin seuraavat asiat: 

  1. Tarjottava ratkaisu ja soveltuvuus tarpeeseen.
  2. Alustava pilotin sisältö, laajuus ja aikataulu
  3. Kustannuserittely, esimerkiksi käyttöönotto / käytönaikaiset kustannukset / tarvittavan laitteiston hankinta / mahdolliset erillistyöt (esim. pyörätunnistus)
  4. Kuvaus mahdollisesti tarvittavista / hyödynnettävistä ulkopuolisista järjestelmistä ja rajapinnoista (esim. tays.fi - opaskartta tai Tampere.Finland - sovellus)
  5. Ehdotus käyttäjäkokemusten ja palautteen keräämisestä sekä raportoinnista
  6. Arvio palvelun skaalautuvuudesta
  7. Tarjoajan osaaminen, kokemus ja resurssit
  8. Referenssit vastaavista palveluista / sovelluksista

Tarjouspyyntö: Tarjouspyyntö_Pyöräpysäköinti_Pilotti_6Aika VÄHILI.pdf

Liite: Kaupin pyöräpysäköintisuunnitelma: 2020_03_04_Kaupin pyöräpysäköintisuunnitelma.pdf

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
14.5.2021 - 31.5.2021

Lisätietoa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/procurement/53552/procedure/73503

Yhteyshenkilö

Nimi: Jari Ikonen
Organisaatio: Business Tampere
Tehtävänimike: Asiakkuusvastaava
Puhelin: 0500 456 636
Sähköposti: jari.ikonen@businesstampere.com

comments powered by Disqus