Takaisin listaukseen

Tarjouspyyntö: 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa: Seminaaripäivän tekninen toteutus

Business Tampere toimii osatoteuttajana 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -nimisessä EAKR -hankkeessa, jonka pääkoordinaattorina on Espoon kaupunki ja muina osatoteuttajina Oulun kaupunki, Turun kaupunki, sekä Turun Ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat ovat tunnistaneet alueensa sisältä yhden tai useamman liikkumishubin, joissa vähähiilisen liikkumisen toimenpiteitä suunnitellaan, testataan ja toteutetaan yhdessä yritysten kanssa. Tampereella hankkeen kohteeksi on valittu Kaupin alue, jossa sijaitsevat mm. Tampereen yliopistollinen keskussairaala, Tampereen Ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopiston lääketieteellinen yksikkö, useita terveys- ja bioteknologia-alan yrityksiä, sekä Kaupin urheilupuiston toiminnot.

Hankinnan kohteena on 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeen mukainen toimenpide, Kaupin alueen vähähiilisen liikkumisen ratkaisuja esittelevän seminaarin kuvaus ja editointi.

Tarjouksen toivotaan sisältävän ainakin seuraavat asiat:

 • Tarjottava ratkaisu ja soveltuvuus tarpeeseen
 • Alustava projektin sisältö, laajuus ja aikataulu
 • Kustannuserittely
 • Tarjoajan osaaminen, kokemus ja resurssit
 • Referenssit vastaavista palveluista / ratkaisuista

Alla kuvattu ostettavan palvelun vaatimuksia:

 •  Yhden päivän (maksimissaan 7,5 tuntia sisältäen noin 15 minuutin esityksiä) tapahtuman kuvaaminen ja striimaus etäosallistujille (tilaajalla on käytössään Zoom ja Teams -lisenssit)
 • Seminaari järjestetään 31.1.2022
 • Osa esiintyjistä voi pitää esityksen paikan päällä ja osa etänä
 • Tapahtuman jälkeen esitykset pitää editoida ja leikata julkaisua varten, siten että kalvot ja esitys on nähtävillä tallenteessa
 • Julkaistaviin videoihin on toteuttava saavutettavuusvaatimuksen edellyttämä tekstitys
 • Videot julkaistaan tilaajan kanavissa
 • Tilaaja vastaa esiintyjien valinnasta ja ohjelman suunnittelusta

Tarjouspyyntö: Tarjouspyyntö_SeminaaripaivanVideointi.pdf

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
29.12.2021 - 11.01.2022

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 11.1.2022 kello 12.00 mennessä. Tarjous toimitetaan sähköpostilla, allekirjoitettuna osoitteeseen jari.ikonen@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkokentässä on oltava merkintä ”Tarjous: Seminaaripäivän tekninen toteutus”

Yhteyshenkilö

Nimi: Jari Ikonen
Organisaatio: Business Tampere Oy
Tehtävänimike: Asiakkuusvastaava, Älykäs liikkuminen
Puhelin: 0500 456 636
Sähköposti: jari.ikonen@businesstampere.com

comments powered by Disqus