Takaisin listaukseen

Asiantuntijapalveluja koskeva tarjouspyyntö. Autonomisen liikkumisen operointi: Toiminnallisen konseptin, operoinnin ja palvelujen suunnittelu

Business Tampere Oy toimii pääkoordinaattorina Autonomisen liikkumisen operointi -hankkeessa. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy toimii hankkeessa osatoteuttajana. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR).

Tampereen kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Liikenteen osuus CO2 päästöistä oli vuonna 2018 yli 25%, joten liikkumisen ja liikennejärjestelmän kehittämisellä on merkittävä osa Tampereen CO2 tavoitteen saavuttamisessa. Liikenteen sähköistyminen ja väestörakenteen muutos tulevat vaatimaan koko joukkoliikennejärjestelmän uudelleen tarkastelua ja kehittämistä. Uudenlaiset liikkumisen ratkaisut tulevat tukemaan jatkossa joukkoliikenteen selkärankaa eli raitiotietä sekä myös runkoliikenteen busseja. Yksi erittäin tärkeä osa kokonaisjoukkoliikennettä tulee olemaan automaattinen liikenne ja autonomiset ajoneuvot, jotka tulevat toimimaan merkittävänä syöttöliikenteen palveluna. Automaattisten ja autonomisten ajoneuvojen “parvet” tulevat tarvitsemaan toteutuakseen etävalvontaa ja –ohjausta hoitavaa ohjauskeskusta, joka tässä hankkeessa toteutetaan.

Hankkeen päätavoitteena on automaattisten ajoneuvojen tuominen osaksi joukkoliikenteen kokonaisuutta ja joukkoliikennejärjestelmää. Hankkeessa pilotoidaan automaattisen ajoneuvokaluston ohjauskeskuksen ja ohjausjärjestelmän toteuttaminen ja liikkumispalvelujen pystyttäminen ja operointi ja syöttö- ja asiointiliikenteen operointi ja testaus Hervannassa 2022 – 2023.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan asiantuntijapalveluita kokonaisuuteen: Autonomisen liikkumisen operointi: Toiminnallisen konseptin, operoinnin ja palvelujen suunnittelu.

Tarjouspyyntö: Tarjouspyyntö_ITS_palvelut_10112021.pdf

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
9.11.2021-24.11.2021

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 24.11.2021 kello 12.00 mennessä.

Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna osoitteeseen jari.ikonen@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkokentässä on oltava merkintä ”Tarjous: Toiminnallisen konseptin ja palvelujen suunnittelu”.

LISÄTIEDOT

Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää 17.11.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostitse jari.ikonen@businesstampere.comSähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Toiminnallisen konseptin ja palvelujen suunnittelu”.

Yhteyshenkilö

Nimi: Jari Ikonen
Organisaatio: Business Tampere Oy
Tehtävänimike: Asiakkuusvastaava
Puhelin: 0500 456 636
Sähköposti: jari.ikonen@businesstampere.fi

comments powered by Disqus