Takaisin listaukseen

Tarjouspyyntö: Automaattisen liikkumisen testialueen HD-kartat, selvitys ja ominaisuudet

Business Tampere Oy:ssä on käynnissä EAKR -hanke: ”Smart city Testialue - kohti tason 4 automaattista liikkumista”. Hankkeessa kehitetään automaattiliikenteen Tason 4 vaatimukset täyttävää testialuetta Tampereelle Hervantaan.

Hankkeessa tähän mennessä toteutetussa testialueen vaatimusten määrittelytyössä todettu, että HD –kartat ovat tärkeä testialueen palvelu.

Business Tampere Oy pyytää tarjouksia seuraavasta neljästä Hervannan testialueeseen liittyvän kokonaisuuden toteuttamisesta:

  1. Tarkennetaan ja dokumentoidaan HD-kartan vaatimukset. Selvitetään mitä HD-kartan vaatimuksia voidaan toteuttaa jo saatavilla olevia, esimerkiksi Tampereen kaupungin julkaisemia, tietolähteitä hyödyntämällä. Selvityksessä tulee arvioida mitä lisätyötä olemassa oleviin tietolähteiden hyödyntäminen HD-kartoissa vaatii.
  2. Toteutetaan HD-kartan tärkeimmät ominaisuudet, kohdan 1) tarkennetut vaatimukset huomioiden
  3. Laaditaan selvitys liikennevalojärjestelmän reaaliaikaisista tietolähteistä
  4. Digitoidaan alueen liikennemerkkitiedot, niiltä osin kuin tietoja ei ole tällä hetkellä saatavilla

Maantieteellisesti alue on rajattu alueelle: Opiskelijankatu-Ahvenisjärventie-Teekkarinkatu-Insinöörinkatu.

Hankinta tehdään osana ”Smart city Testialue - kohti tason 4 automaattista liikkumista” -EAKR hanketta.

Virallinen tarjouspyyntö: Tarjouspyyntö-HDKartat_testbed2021.pdf

Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 24.5.2021 kello 16:00 mennessä.

Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna sähköisesti pdf-tiedostona sähköpostiosoitteeseen
markku.niemi@businesstampere.com.
Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä ”TARJOUS: Smart City testialue HD kartat”.

Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää http://projektit.smarttampere.fi/
-osoitteessa sijaitsevalla, tätä tarjouspyyntöä koskevalla, keskustelupalstalla viimeistään
17.5.2021 klo 16:00. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan kootusti samassa paikassa 18.5.2021 klo
16:00 mennessä.

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
5.5.2021-24.5.2021

Yhteyshenkilö

Nimi: Markku Niemi
Organisaatio: Business Tampere
Tehtävänimike: Senior Business Advisor
Puhelin: 0505117341
Sähköposti: markku.niemi@businesstampere.com

comments powered by Disqus