Takaisin listaukseen

Tarjouspyyntö: Hankeideat EU Horizon- ja Business Finland -hankevalmisteluihin

Business Tampere toimii osatoteuttajana 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -nimisessä EAKR - hankkeessa.

Tällä tarjouspyynnöllä Business Tampere ja Smart Tampere -ekosysteemiohjelma hakevat yhtä tai useampaa kumppania määrittelemään Business Finland- tai EU-rahoitteisia projekteja liittyen seuraaviin vähähiilisen liikkumisen teemoihin:

  • Älykäs liikkuminen
  • Autonominen syöttöliikenne
  • Tulevaisuuden palvelut, esim. C-ITS -ratkaisut (Cooperative Intelligent Transport Systems) ja reaaliaikaisen datan päälle rakennettavat viranomaisen työkalut sekä liikkujan palvelut.
  • SUMP -aiheet (Sustainable Urban Traffic Plan)

Toivomme, että myös keinoälyä ja analytiikkaa hyödynnetään osana mahdollisia hankkeita.

Hankeideat tulee esittää 6 sivulla (1 sivu/kohta), joissa on kuvattu lyhyesti:

  1. Hankekokonaisuuden lyhyt kuvaus - mm. mihin hakuun / hakuihin tähdätään, mitkä ovat kyseisen haun / hakujen kriteerit
  2. Arvioitu kokonaisvolyymi yritysten rinnakkaishankkeelle ja/tai tutkimushankkeelle
  3. Minkä ongelman hanke ratkaisee - mm. miten ehdotus vastaa kohdassa 1 kuvattuihin haun kriteereihin
  4. Potentiaalisten markkinoiden kuvaus (kotimaiset ja ulkomaiset)
  5. Alustava kuvaus konsortiosta, hankkeen vetäjä ja mahdollinen kokemus auhealueesta
  6. Hankevalmistelun alustava budjetti ja summa, jota haetaan

Jos ehdotukseen liittyy tarjoajan näkökulmasta luottamuksellista tietoa, nämä tiedot tulee merkitä selkeästi luottamuksellisiksi.

Ehdotukset arvioidaan Smart Tampere -ekosysteemiohjelman ja Tampereen kaupungin avainhenkilöiden toimesta. Olemme valmistautuneet ostamaan hankevalmistelua valittuihin ideoihin (1-4 kpl) yhteensä maksimissaan 20 000 euron arvosta. Hinnan tulee sisältää kaikki palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset, mukaan lukien matka-, majoitus-, päiväraha- ja muut vastaavat kustannukset. Lisälaskutusta ei hyväksytä.

Saatujen ehdotusten perusteella valitaan yksi tai useampi kumppani, jonka kanssa tutkimushanke ja/tai yritysten rinnakkaishankekokonaisuus pyritään rakentamaan. Hankkeen on oltava jätettävissä Business Finlandin hakuihin ja/tai loppuvuoden aikana aukeaviin EU-hakuihin, joista osa päättyy syksyllä 2021.

Tarjous tulee lähettää sähköpostin liitteenä, viimeistään ma 3.5.2021 kello 12.00 mennessä. Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna osoitteeseen jari.ikonen@businesstampere.com. Viestissä tulee olla otsikossa ”Ehdotus: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa, hankeidea”.

Mahdollisia kysymyksiä voi esittää 26.4.2021 asti. Kysymykset jätetään ja niihin vastataan tämän julkaisun yhteydessä olevalle keskustelupalstalle. Muulla tavoin esitetyt kysymykset ja vastaukset julkaistaan osoitteessa projektit.smarttampere.fi - sivustolla.

Virallinen tarjouspyyntödokumentti: Tarjouspyyntö_Hankevalmistelu_BT_6Aika VÄHILI_.pdf

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
6.4.2021-3.5.2021

Yhteyshenkilö

Nimi: Jari Ikonen
Organisaatio: Business Tampere Oy
Tehtävänimike: Senior Business Advisor
Puhelin: 0500456636
Sähköposti: jari.ikonen@businesstampere.com

comments powered by Disqus