Takaisin listaukseen

Tarjouspyyntö: Pikaratikan autonomisen syöttöliikenteen kehittäminen - hankevalmistelu

Tampereen kaupungin pormestariohjelmassa vuosille 2018-2021 on asetettu seuraava tavoite: ”Joukkoliikenteen kulkutapaosuus nostetaan 25 prosenttiin. Tavoitteena on toimiva joukkoliikennejärjestelmä, jossa juna-, raitiotie- ja bussiliikenne sekä kaupunkipyörät tukevat toinen toisiaan. Mahdollisuuksia joukkoliikenteen joustavan hinnoittelun laajentamiseen tutkitaan. Samalla selvitetään vyöhykerajojen tarkistamista palvelujen tasapuolisen saatavuuden varmistamiseksi. Älyliikenteen ratkaisut lisäävät turvallisuutta, tekevät liikkumisesta joustavampaa ja ympäristöystävällisempää sekä lisäävät kuntalaisten mahdollisuuksia valita liikkumismuotoja ja -välineitä. Esimerkiksi kutsuohjatut robottibussit ja kaupunkipyörät voivat jo lähitulevaisuudessa toimia syöttöliikenteenä ratikkareitille. Tavoitteena on saada robottibussit Tampereella käyttöön vaiheittain vuoteen 2021 mennessä.

Smart Tampere ekosysteemiohjelma hakee konsortioehdotuksia ja tarjouksia Business Finland rinnakkaishankkeiden hankevalmistelusta. Tavoitteena on saada aikaan rinnakkaishanke mahdollisella hanketta tukevalla tutkimusprojektilla. Hankkeiden rakenne löytyy alla olevasta kuvasta.

Hankkeiden rakenne

Hankevalmistelun aiheena on Pikaratikan sähköinen syöttöliikenne (kutsuohjattu/aikataulutetut reitit), sekä näihin liittyvät palvelut. Hankkeeseen liittyvillä yrityksillä tulee olla oma aiheeseen liittyvä kasvuun ja kansainväliseen markkinaan tähtäävä tuote/rooli ekosysteemissä. Hankkeen tuloksena on tarkoitus saada myös esikaupallinen ratkaisu pikaratikan syöttöliikenteen toteutumisesta Hervannan ja/tai Kaupin kampuksen alueella.

Hankevalmistelun tuloksena konsortion tulee jättää hakemus / hakemukset Business Finlandille syksyn 2019 aikana. Hanke tulee aloittaa viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä.

Hanke tulee olemaan osa Transtechin Business Finlandin Smart Tram ekosysteemiohjelmaa ja mukana olevista kumppaneista tulee kyseisen ekosysteemin partnereita. Smart Tram ekosysteemiohjelma pyrkii avaamaan reitit raitiovaunun ja siihen liittyvien palveluiden vientimarkkinoihin.

Smart Tampere Ekosysteemiohjelma pyytää tutkimuslaitoksilta ja yrityksiltä tarjouksia Tampereen pikaratikan syöttöliikenteen ja sen palveluiden kehittämiseen liittyvien rinnakkaishankkeiden valmistelusta.

Hankeideat tulee esittää 4- 6 kalvolla, jotka sisältävät seuraavat asiat:

  1. Hankkeen lyhyt kuvaus
  2. Hankkeen arvioitu kokonaisvolyymi
  3. Hankkeen mahdolliset tutkimuskumppanit ja tutkimusteemat
  4. Alustava kuvaus konsortiosta toimijoiden rooleista ja hankkeen vetäjä

Smart Tampere Ekosysteemiohjelma valitsee tarjouksista yhden, joiden valmistelua tuetaan 5000- 15 000 eurolla / hanke, sekä nimeää hankkeelle yhteyshenkilön, joka auttaa hakijaa konsortion luomisessa ja sidosryhmäyhteistyössä.

Hankeidean kuvaus (PowerPoint tai PDF) tulee toimittaa ma 27.5.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jari.ikonen@businesstampere.com

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
13.5.2019-27.5.2019

Yhteyshenkilö

Nimi: Jari Ikonen
Organisaatio: Business Tampere
Tehtävänimike: Asiakkuusvastaava
Puhelin: 0500 456 636
Sähköposti: jari.ikonen@businesstampere.com

comments powered by Disqus