Takaisin listaukseen

Tarjouspyyntö: Selvitys automaattisen liikkumisen testialueista.

Business Tampere Oy:ssä on käynnistynyt EAKR -hanke: ”Smart city Testialue - kohti tason 4 automaattista liikkumista”. Hankkeessa kehitetään automaattiliikenteen Tason 4 vaatimukset täyttävää testialuetta Tampereelle Hervantaan. Pirkanmaan Liiton tiedote hankkeesta: https://www.pirkanmaa.fi/blog/2020/08/17/tampereen-hervantaan-kehitetaan-eu-rahalla-automaattiliikenteen-testialuetta/.

Hankkeen alussa tehdään selvitys, jonka tavoitteena on luoda kokonaiskuva hankkeen kannalta relevanteista testialueista ja niiden ominaisuuksista Suomessa ja kansainvälisesti. Selvitys toteutetaan kirjallisuusselvityksenä. Selvityksen tuloksia hyödynnetään myöhemmin Smart City Testialue -hankkeessa Hervannan testialueen vaatimusten, sekä yhteistyö- ja toimintamallien määrittelyssä.

Business Tampere Oy pyytää tarjouksia yllä kuvatun selvityksen tekemisestä.

Tarjouspyyntö: Tarjouspyyntö-selvitys_AutomaattisenLiikkumisenTestialueettestbed2020.pdf

Hankinta tehdään osana ”Smart city Testialue - kohti tason 4 automaattista liikkumista” -EAKR-hanketta.

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
26.8.2020 - 7.9.2020

Yhteyshenkilö

Nimi: Markku Niemi
Organisaatio: Business Tampere Oy
Tehtävänimike: Senior Business Advisor
Puhelin: 050 511 7341
Sähköposti: markku.niemi@businesstampere.com

comments powered by Disqus