Takaisin listaukseen

Tarjouspyyntö - SMART MOBILITY KAUPPI -HANKKEEN ASIAKASTUTKIMUS

Yksi Smart Tampere -ohjelman mobility teeman yksi osa-alue on Kaupin kampuksen liikkumisen palveluiden kehittäminen. Tavoitteena on luoda malli, jolla voidaan arvioida valitun alueen liikennepalveluiden liiketoimintamalleja tarvelähtöisesti, seuraavat seikat huomioiden:

1) Alueen toimijat: Liikenteelliset tarpeet ja ongelmat; mistä toimijat (ml. kaupunki) voisivat olla valmiita maksamaan tai luopumaan.

2) Alueen asiakkaat: Nykyiset ja tulevat liikennevirrat kohteittain ja kulkumuodoittain;
ihmisten kiinnostus/maksuhalukkuus erilaisia liikenteen palveluita kohtaan.

3) Palveluntarjoajat: Palvelut, teknologiat ja liiketoimintamallit, joilla toimijoiden ja asiakkaiden tarpeet ja toiveet voitaisiin täyttää

Tämä tarjouspyyntö koskee Smart Mobility Kauppi -hankeen asiakastutkimuksen laatimista. Tällä hetkellä haasteena on ettei asiakasymmärrys tue riittävästi kokonaisvaltaista palvelukehitystä. Erityisesti laadullisessa datassa on suuria puutteita.

Tarjouspyynnössä pyydetyn asiakastutkimuksen on tarkoitus tarjota dataa mm. seuraaviin tarpeisiin:
- Lyhyen aikavälin palvelukehitys: mihin alueen toimijoiden kannattaa keskittyä yhteisessä kehitystyössään (mm. opastukseen, pysäköintiin ja sisäiseen liityntäliikenteeseen liittyen)
- Pitkän aikavälin liikennejärjestelmäkehitys: mihin erityisesti kaupungin kannattaa keskittyä liikennejärjestelmätyössään (mm. raitiotien jatkokehitys ja liityntäpysäköintiratkaisut)
- Mahdolliset työpaja/t palveluntarjoajille: mihin ongelmiin kannattaa tarjota ratkaisuja
Tavoitteena on siis lisätä sekä määrällistä, että laadullista asiakasymmärrystä

Tarjouspyyntö: TarjouspyyntöSmartMobilityKauppiAsiakastutkimus.pdf

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 28.9.2018 kello 12.00 mennessä.
Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna sähköisesti osoitteeseen jari.ikonen@businesstampere.com.
Sähköpostin viestikentässä on ehdottomasti oltava merkintä ”Tarjous: ASIAKASTUTKIMUS”.

Päivitetty 24.9.2918: vastaukset tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin: KysymyksetJaVastaukset_asiakastutkimus240918.pdf

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
12.9.2018-28.9.2018

Yhteyshenkilö

Nimi: Jari Ikonen
Organisaatio: Business Tampere
Tehtävänimike: Asiakkuusvastaava
Puhelin: 0500 456 636
Sähköposti: jari.ikonen@businesstampere.com

comments powered by Disqus