Takaisin listaukseen

Tarjouspyyntö interaktiivisten opastusnäyttöjen sisältötyöpajan järjestämisestä

Smart Tampere on kaupungin digitalisaatiota ja kestävää kehitystä edistävä elinvoimaohjelma, jonka tarkoituksena on nostaa Tampere kansainvälisesti tunnetuksi kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen ympäristöksi. Ohjelmalla tuetaan alueen yritysten uudistumista ja kasvua, edistetään uusien työpaikkojen syntymistä ja vahvistetaan Tamperetta houkuttelevana osaamiskeskittymänä erityisesti ulkomaisten yritysten ja osaajien parissa. Ohjelmalla edistetään kaupungin omaa digitalisaatiota ja kestäviä ratkaisuja mm. palveluissa, energian ja rakennusten käytössä, liikenteessä sekä uudenlaisen yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittymisessä. Ohjelman toimintamallina on ekosysteemien kehittäminen valituissa teemoissa.

Smart Tampereessa on käynnistynyt 1.9.2017 6Aika-hanke nimeltään Opastamisen Ekosysteemi. Tarjouspyynnön kohde on järjestää määrittelytyöpaja liittyen interaktiivisten opastusnäyttöjen sisällöntuotantoon kaupunkilaisten ja vierailijoiden tarpeet huomioon ottaen sekä suunnitella ja määritellä opastusnäyttöjen käyttöliittymä ja sen visuaalinen ilme.

Sisältöihin kuuluvat esimerkiksi

 • kulttuuripalvelut
 • opastaminen
 • tapahtumat
 • kävelyreitit
 • muut palvelut
 • muut mahdolliset opastamiseen liittyvät innovaatiot

Tarjouksen toivotaan sisältävän ainakin seuraavat asiat:

 • Yksi tai useampi työpaja sisällön, käyttöliittymän ja visuaalisen ilmeen suunnittelemiseen
 • Suunnitelma työpajojen järjestämisestä
 • Työpajojen tulosten kuvaus ja dokumentointi
 • Referenssit vastaavista työpajoista

Toimeksiannon tuloksena syntyy perusdokumentaatio, jonka perusteella näyttöjen sisällöntuotanto voidaan kilpailuttaa ja toteuttaa.

Toimeksiannon korvaus maksetaan työpajan jälkeen toimitettua dokumentointia vastaan.

Osatarjouksia ei hyväksytä.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

Valintakriteerit:

 • tarjoajan referenssit vastaavista töistä (30%)
 • Työpajan/työpajojen sisällön kuvaus ja toimenpidesuunnitelmat (40%)
 • hinta (30%)

Tarjoukset liitteineen tulee lähettää sähköpostitse ma 9.4.2018 klo 15:45 mennessä osoitteeseen:

anni.joela@tampere.fi (040 7219867)
jari.ikonen@businesstampere.com (0500 456636)

Yhteyshenkilö
Nimi: Anni Joela
Organisaatio: Tampereen kaupunki
Tehtävänimike: Ohjelmakoordinaattori
Puhelin: 040 7219867
Sähköposti: anni.joela@tampere.fi

Lisätietoja voi kysyä 26.3.- 6.4.2018. Kysymykset jätetään ja niihin vastataan tarjouksien yhteydessä olevaan keskustelupalstaan. Muulla tavoin esitetyt kysymyksen ja vastaukset julkaistaan Smart Tampere WWW-sivulla.

comments powered by Disqus