Takaisin listaukseen

Etä- ja kotihoidon integraatioalusta

Projektin tavoitteena on määritellä etä- ja kotihoidon integraatioalusta yhdessä yritysten kanssa ja käyttää määrittelyä hankinnan kilpailuttamiseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja palvelujen laadun parantamiseksi palvelujen tuottaminen entistä laajemmin asiakkaan kotiympäristöön on välttämätöntä. Etä- ja kotihoidon integraatioalustan palvelujärjestelmässä tarvitaan sektoroituneiden ja diagnoosien mukaan segmentoituneiden palvelutuottajien, ja toisaalta teknisesti keskenään yhteen sopimattomien teknologioiden yhdistämistä asiakkaan kannalta yhtenäiseksi ja yksittäisen palvelutuottajan näkökulmasta yhteensopivaksi kokonaisuudeksi.

Palvelutuottajien palveluja on voitava yhdistellä kokonaisiksi palveluketjuiksi. Myös asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi on eri palveluissa käytettävien teknologioiden oltava siten yhteensopivia, että kotiin tuotavien palvelujen palvelutuottajan vaihto on mahdollista ja että asiakkaan ei tarvitse luopua joistakin käyttämistään lisäarvopalveluista siksi, että hoitoketju edellyttää toisenlaista teknologiaa.

Yhteyshenkilö

Nimi: Jarkko Lumio
Organisaatio: Tampereen kaupunki
Tehtävänimike: Projektipäällikkö
Puhelin: 0405089988
Sähköposti: jarkko.lumio@tampere.fi

comments powered by Disqus