Takaisin listaukseen

Etsitään innovatiivista nettisivujen uudistajaa

Smart Tampere -ohjelma kartoittaa potentiaalisia tarjoajia tulevaan pienhankintaan, joka sisältää:

  • smarttampere.fi -nettisivujen uudistamisen
  • Smart Tampere -ohjelman visuaalisen ilmeen päivittämisen
  • graafiset tilaustyöt, kuten esitteet, flaijerit, jne.

Nettisivujen uudistamisen ja visuaalisen ilmeen päivittämisen arvoksi on arvioitu ennakoivasti 20 000 euroa. Graafiset tilaustyöt tehdään erillistilauksina. Tarjoajan on mahdollista käyttää kokonaisuuden toteuttamiseksi alihankintaa. Päivitetyn visuaalisen ilmeen tulee olla linjassa kaupungin graafisen ohjeiston kanssa.

Pienhankinta tullaan toteuttamaan rajoitettuna hankintamenettelynä, eli tarjouspyyntö lähetetään markkinakartoituksen pohjalta valitulle joukolle yrityksiä. Tämä julkaisu on siis luonteeltaan tietopyyntö, ei ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö. Tietopyyntö ja siihen annetut vastaukset eivät sido kumpaakaan osapuolta, mutta ovat julkisuuslain (621/1999) nojalla julkisia.

Varsinaisten tarjousten vertailuissa tullaan painottamaan laatua ja innovatiivisuutta, sillä hankinnan tulee tukea Smart Tampereen tavoitetta nostaa Tampere kansainvälisesti tunnetuksi kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen ympäristöksi.

Mikäli yritykselläsi on tällaista osaamista ja haluatte mahdollisuuden saada tätä pienhankintaa koskevan tarjouspyynnön, ilmoita

  1. yrityksen nimi,
  2. yhteystiedot,
  3. miltä osin yritys pystyisi toteuttamaan hankinnan itse ja miltä osin käyttäisi alihankintaa sekä
  4. mahdolliset (yrityskohtaiset ja/tai henkilösidonnaiset) julkiset referenssit

sähköpostilla osoitteeseen carita.isomaki[at]tampere.fi otsikoituna ”Vastaus tietopyyntöön” viimeistään pe 16.2.

Lisätietoja voi kysyä tämän sivun viestikentässä, jossa kysymykset vastauksineen ovat avoimesti nähtävissä kaikille. Mahdolliset sähköpostitse lähetetyt kysymykset tullaan julkaisemaan alla olevassa viestikentässä.

Yhteyshenkilö

Nimi: Carita Isomäki
Organisaatio: Tampereen kaupunki
Tehtävänimike: Projektikoordinaattori
Puhelin: 044 423 5110
Sähköposti: carita.isomaki@tampere.fi

comments powered by Disqus