Takaisin listaukseen

Tarjouspyyntö: Kaupin pysäköintiHUB - palvelumuotoilu / 6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa

Business Tampere pyytää tarjouksia pysäköintiHUB -palvelun määrittelylle PSHP:n asiakaspysäköinnin tarpeiden lähtökohdista. Pilotti liittyy Kaupin alueen vähähiilisen liikkumisen ratkaisujen kehittämiseen. Tarjous tulee toimittaa viimeistään 17.9.2020 klo 16:00 mennessä. Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna osoitteeseen jari.ikonen@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkokentässä on oltava merkintä ”Tarjous: PysäköintiHUB, palvelumuotoilu”

Business Tampere toimii 6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - hankkeessa, jonka osatoteuttajat ovat tunnistaneet alueensa sisältä yhden tai useamman liikkumishubin, joissa vähähiilisen liikkumisen toimenpiteitä suunnitellaan, testataan ja toteutetaan yhdessä yritysten kanssa. Tampereella hankkeen kohteeksi on valittu Kaupin alue, joka on merkittävä liikkumisen ja hyvinvoinnin keskittymä.

Tarjouspyynnöllä haetaan toteuttajaa järjestämään pysäköintiHUB - palvelun määrittelytyöpaja, jossa kootaan eri tarpeet, kehitysideat ja ratkaisuehdotukset yhdeksi määrittelydokumentiksi. Työpaja pyritään pitämään fyysisenä tilaisuutena, mutta tarjoajalla on oltava tarvittaessa mahdollisuus myös hybridi- ja/tai online- työpajaan. Toimeksiannon tuloksena syntyy dokumentaatio, jonka perusteella pysäköintiHUB – palvelun toiminnallisuus voidaan kilpailuttaa.

Tarjouspyyntö: Tarjouspyyntö_PysäköintiHUB_Palvelumuotoilu.pdf

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
9.9.2020 - 17.9.2020

Lisätietoa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/40514/notice/53526/overview

Yhteyshenkilö

Nimi: Jari Ikonen
Organisaatio: Business Tampere Oy
Tehtävänimike: Asiakkuusvastaava, Älykäs liikkuminen
Puhelin: 0500 456636
Sähköposti: jari.ikonen@businesstampere.com

comments powered by Disqus