Takaisin listaukseen

Tietopyyntö: Innovatiivinen puheentunnistusratkaisu nopeuttamaan tekstintuotantoa

Terveydenhuollossa hoitohenkilökunta tuottaa runsaasti dokumentaatiota käsin kirjoittamalla. Tämä vie runsaasti aikaa sekä altistaa rasitusvammoille. Esimerkiksi jos terveydenhuollon ammattilainen kirjaa päivässä 10 potilaan tietoja ja tekniseen kirjoitustyöhön kuluu viisi minuuttia per potilas, työajasta menee 50 minuuttia päivässä pelkkään kirjoittamiseen. Tämä vastaa 10% työajasta. Vuositasolla kyse on useiden satojentuhansien eurojen arvoisesta työpanoksesta.

Terveydenhuollossa sanelupalvelu on kuitenkin vain lääkäreiden käytössä. Tekstinkäsittelijä kirjoittaa lääkärin sanelemat merkinnät ja huolehtii mahdollisesti tähän liittyvistä jatkotoimenpiteistä, kuten tekstin muotoilemisen lähetteeksi toiseen terveydenhuollon yksikköön. Tämä on kuitenkin laaja kokonaisprosessi, jonka kehittäminen vaatisi integraatiota potilastietojärjestelmiin, siksi etsimme tietopyynnöllä ratkaisuja, jotka ovat kevyemmin toteutettavissa.

Smart Tampere Digiohjelman terveyden ja toimintakyvyn edistämisen projekti kartoittaa tällä tietopyynnöllä innovatiivisia puheentunnistusratkaisuja. Ratkaisun tulisi toimia itsenäisenä ohjelmistona ja mahdollistaa tekstin syöttäminen puhumalla mihin tahansa tekstikenttään ohjelmistoriippumattomasti. Etsimme ratkaisua etenkin terveydenhuollon tarpeisiin, mutta olemme kiinnostuneet ratkaisun mahdollisuuksista myös muilla kaupungin toimialoilla. Lisäksi tarkoituksena on saada tietoa markkinoilla olevien palveluiden kustannustasosta.

Puheentunnistukseen liittyvä kaupungin kehittämissuunnitelma

Olemme alustavasti kaavailleet pienimuotoista, esimerkiksi kolmen kuukauden mittaista puheentunnistusratkaisun kokeilujaksoa terveydenhuollon toimialueella. Ratkaisun käyttäjäryhmänä ovat lääkärit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, sihteerit sekä mahdollisesti muut ammattiryhmät. Kokeilu jakautuu todennäköisesti useaan yksikköön ja kattaa joitakin kymmeniä koehenkilöitä. Kokeilua varten ei toteuteta integraatioita olemassa oleviin tietojärjestelmiin, ja siinä pyritään hyödyntämäänn olemassa olevia laitteita (sankaluurikuulokkeet, kannettavien mikrofonit ja sanelukapulat).

Kysymyksiä palveluntarjoajille

 1. Kuvaus ratkaisusta
  • Onko toteutus paikallinen vai pilvipohjainen?
   • Jos ratkaisu on pilvipohjainen, missä tiedonkäsittely tapahtuu?
  • Miten tieto- ja yksityisyydenturvasta on huolehdittu GDPR huomioiden?
 2. Referenssit terveydenhuollossa ja suomenkielisissä sovelluksissa
 3. Kuvaus hinnoittelun perusteista
 4.  Ehdotus 3 kk kokeilusta organisaatiossamme

Toivomme, että vastaaja voi tarvittaessa tulla esittelemään ratkaisuaan tarkemmin.


Vastaukset tietopyyntöön

Vastaukset tietopyyntöön pyydetään 25.3. mennessä projektipäällikkö Sanna Ahoselle osoitteeseen sanna.ahonen@tampere.fi. Sähköpostin aiheeksi "Puheentunnistus, vastaus tietopyyntöön”. Kiitämme jo etukäteen kiinnostavista ehdotuksistanne!

********************************************************************************
Tietopyynnön vastausten perusteella tarkennetaan teeman kehittämissuunnitelmaa ja tarvittavia toimenpiteitä. Kyseessä on tietopyyntö, ei ennakkoilmoitus, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyyntö ja siihen annetut vastaukset eivät sido kumpaakaan osapuolta eikä kaupunki maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta.

comments powered by Disqus