Takaisin listaukseen

6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa / Nopeat kokeilut

Business Tampere toimii osatoteuttajana 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa – hankkeessa (VÄHILI), jonka pääkoordinaattorina on Espoon kaupunki ja muina osatoteuttajina Oulun kaupunki, Turun kaupunki sekä Turun Ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat ovat tunnistaneet alueensa sisältä yhden tai useamman liikkumishubin, joissa vähähiilisen liikkumisen toimenpiteitä suunnitellaan, testataan ja toteutetaan yhdessä yritysten kanssa.

Tampereella hankkeen kohteeksi on valittu Kaupin alue, joka on merkittävä liikkumisen ja hyvinvoinnin keskittymä. Kaupissa sijaitsevat Tampereen yliopistollinen keskussairaala, Tampereen Ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopiston lääketieteellinen yksikkö, useita terveys- ja bioteknologia-alan yrityksiä, sekä Kaupin urheilupuiston toiminnot. Yhtenä keinona vähähiilisten liikkumisratkaisujen edistämiseksi hankkeessa ovat kokeilupalveluhankinnat, eli ns. nopeat kokeilut.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan yrityksiltä (vaatimuksena y-tunnus) hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin, tukemaan 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa – hankkeen tavoitteita.

Etsimme ratkaisuja erityisesti seuraaviin Kaupin alueen liikkumisen haasteisiin:

  1. Yksilölliset matkaketjut Kauppiin<br>Haetaan ratkaisuja yksilölliseen tilanteeseen kulloinkin parhaiten sopivan ovelta ovelle – matkaketjun kehittämiseen. Tällöin tavoitteena on lisätä vähähiilisten liikkumismuotojen houkuttelevuutta ja vähentää henkilöautolla saapumista alueelle. Ratkaisut voivat olla erilaisia MaaS (Mobility as a Service) – palveluja liittyen yhteen tai useampaan matkaketjun mahdolliseen osaan. Näitä matkaketjun osia voivat olla mm. joukkoliikenne ja siihen tukeutuvat palvelut, pyöräily ja muu kevyt liikenne, liityntäpysäköinti ja yhteiskäyttöiset kulkuvälineet. Joukkoliikenneyhteydet Kaupin alueelle paranevat merkittävästi raitiotien valmistuessa, mutta eivät välttämättä yksinään ole riittävän houkuttelevia alueelle tulijan näkökulmasta, ellei koko matkaketju ole kilpailukykyinen henkilöautoiluun verrattuna.
  2. Kaupin alueen sisäinen liikkuminen<br>Kaupin alue on laaja, minkä johdosta alueen sisäisellä liikkumisella on merkittävä rooli kokonaisuuden kehittämisessä. Nopeissa kokeilussa haetaankin nyt ratkaisuehdotuksia alueella liikkumiseen, täydentäen siten yksilöllistä matkaketjua. Mahdolliset ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi kevyen liikenteen liikkumistapojen edistämiseen (mm. pyöräily, sähköpotkulaudat, kävely) ja niitä tukeviin palveluihin (mm. infra, pysäköinti, opastaminen). Sisäisen liikkumisen ratkaisut helpottavat liikkumista alueella kohteesta toiseen. Ratkaisu voi olla sovellettavissa myös matkaketjujen kehittämiseen saavuttaessa Kaupin alueelle joukkoliikenneyhteyksillä, koska joukkoliikenteen pysäkeiltä voi olla matkaa lopulliseen määränpäähän alueella.
  3. Liityntäpysäköintiin kytkeytyvät palvelut<br>Osa Kaupin kampuksen kävijöistä ja työntekijöistä pysäköi autonsa mm. Hakametsän jäähallin alueelle ja Niihaman liityntäpysäköintialueelle, tai muuhun itselleen parhaiten soveltuvaan liityntäpysäköintiin. Hanke etsii yrityksiltä erilaisia palveluratkaisuja näiden henkilöiden liikkumistarpeisiin. Ratkaisun avulla voidaan edistää liityntäpysäköinnin nykyistä järjestelmällisempää ja tehokkaampaa hyödyntämistä, helpottaa yhteyttä pysäköintialueen ja Kaupin kampuksen välillä, tai lisäpalvelujen avulla kasvattaa liityntäpysäköinnin houkuttelevuutta.
  4. Avoin haaste: Ratkaisut yksityisautoilun vähentämiseksi Kaupin alueella

Nopeissa kokeiluissa tarjotaan yrityksille myös mahdollisuus ehdottaa omia palveluideoita, joiden tavoitteena on vähentää tarvetta henkilöautolla liikkumiseen saavuttaessa Kaupin alueelle, siellä liikuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Tavoitteena on, että muut kulkutavat kuin henkilöautoilu näyttävät liikkujalle houkuttelevilta ja vaivattomilta vaihtoehdoilta. Esimerkiksi suurempien urheilutapahtumien yhteydessä Kaupin alueella on ollut hetkellisesti suuria haasteita liikkumisen sujuvuudessa ja pysäköinnissä.

Tarjouspyyntö: Tarjouspyyntö_Business Tampere_6Aika VÄHILI_Nopeat kokeilut_Syksy 2021.pdf

Hanlintailmoitus HILMA:ssa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/procurement/59313/procedure/83719

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
11.10.2021 - 26.10.2021

Yhteyshenkilö

Nimi: Jukka Reunavuori
Organisaatio: Business Tampere Oy
Tehtävänimike: Projektipäällikkö
Puhelin: 040 637 8702
Sähköposti: jukka.reunavuori@businesstampere.com

comments powered by Disqus