Takaisin listaukseen

6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa / Nopeat kokeilut - pilottihaku

Business Tampere toimii osatoteuttajana 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa – hankkeessa (VÄHILI), jonka pääkoordinaattorina on Espoon kaupunki ja muina osatoteuttajina Oulun kaupunki, Turun kaupunki sekä Turun Ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat ovat tunnistaneet alueensa sisältä yhden tai useamman liikkumishubin, joissa vähähiilisen liikkumisen toimenpiteitä suunnitellaan, testataan ja toteutetaan yhdessä yritysten kanssa.

Tampereella hankkeen kohteeksi on valittu Kaupin alue, joka on merkittävä liikkumisen ja hyvinvoinnin keskittymä. Kaupissa sijaitsevat Tampereen yliopistollinen keskussairaala, Tampereen Ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopiston lääketieteellinen yksikkö, useita terveys- ja bioteknologia-alan yrityksiä, sekä Kaupin urheilupuiston toiminnot. Alueella käy päivittäin asiakkaana, töissä, opiskelijana tai liikuntaharrastuksissa jopa yli 20 000 ihmistä. Monien uusien ja käynnissä olevien rakennushankkeiden myötä kävijämäärät tulevat entisestään kasvamaan, mikä lisää alueen liikennejärjestelmän haasteita. Yhtenä keinona vähähiilisten liikkumisratkaisujen edistämiseksi hankkeessa ovat kokeilupalveluhankinnat, eli ns. nopeat kokeilut.

Hankesuunnitelmassa kokeiluja on kuvattu seuraavasti: Nopeat kokeilut ovat lyhyitä muutamien kuukausien mittaisia spurtteja, joiden kuluessa pyritään löytämään todellisessa ympäristössä oikeita käyttäjiä hyödyntäen toimivat ideat ja toisaalta hylkäämään ne ratkaisut, jotka eivät toimi. Kaupin ympäristö tarjoaa erinomaisen ympäristön kokeiluille. Alueella liikkuville palvelujen käyttäjille tarjotaan mahdollisuus antaa palautetta yritysten ratkaisuista. Yritykset saavat kokeiluista tietoa uusien tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämisen tueksi. Onnistuneista ratkaisuista muodostuu yrityksille referenssejä. Kokeiluista saatavien kokemuksien perusteella voidaan kehitystoimintaa ja investointeja voidaan suunnata niihin ratkaisuihin, jotka ovat toimivia ja joilla on käyttäjiä.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan yrityksiltä (vaatimuksena y-tunnus) hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin, tukemaan 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa – hankkeen tavoitteita.

Etsimme ratkaisuja erityisesti seuraaviin Kaupin alueen liikkumisen haasteisiin (tarkemmat kuvaukset tarjouspyynnössä):

  1. Liityntäpysäköintiin kytkeytyvät palvelut
  2. Yksilölliset matkaketjut Kauppiin
  3. Kaupin alueen sisäinen liikkuminen
  4. Avoin haaste: Ratkaisut yksityisautoilun vähentämiseksi Kaupin alueella

Tarjouspyyntödokumentti: Tarjouspyyntö_Business Tampere_6Aika VÄHILI_Nopeat kokeilut_Syksy 2021 (002).pdf

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
5.8.2021 - 23.8.2021

Lisätietoa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/procurement/56748/procedure/79555

Yhteyshenkilö

Nimi: Jukka Reunavuori
Organisaatio: Business Tampere
Tehtävänimike: Projektipäällikkö
Puhelin: 040 637 8702
Sähköposti: jukka.reunavuori@businesstampere.com

comments powered by Disqus