Takaisin listaukseen

6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa / Sähköpotkulautojen ja kaupunkipyörien käyttäjätutkimus

Business Tampere toimii osatoteuttajana 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa – nimisessä EAKR - hankkeessa, jonka pääkoordinaattorina on Espoon kaupunki ja muina osatoteuttajina Oulun kaupunki, Turun kaupunki sekä Turun Ammattikorkeakoulu.

Osatoteuttajat ovat tunnistaneet alueensa sisältä yhden tai useamman liikkumishubin, joissa vähähiilisen liikkumisen toimenpiteitä suunnitellaan, testataan ja toteutetaan yhdessä yritysten kanssa. Tampereella hankkeen kohteeksi on valittu Kaupin alue, jossa sijaitsevat mm. Tampereen yliopistollinen keskussairaala, Tampereen Ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopiston lääketieteellinen yksikkö, useita terveys- ja bioteknologia-alan yrityksiä, sekä Kaupin urheilupuiston toiminnot.</p><p>Liityntäpysäköinti ja first/last mile – yhteydet ovat yksi keino mahdollistaa sujuva ovelta ovelle – matkaketju Kaupin alueelle. Syksyllä 2021 julkaistiin tarjouspyyntö ”Liikkumisen palvelut liityntäpysäköintialueiden ja Kaupin kampuksen välillä”. Tämän pohjalta käynnistyi kokeilu, johon osallistui yli 150 henkilöä Kaupin alueen toimijoista. Osallistujilla on ollut loka-marraskuun 2021 aikana oikeus käyttää valintansa mukaan maksutta kaupunkipyöriä sekä TIER- ja Voi-sähköpotkulautoja.

Kokeilun päättyessä marraskuun lopussa, tavoitteena on tehdä käyttäjätutkimus, johon sisältyy:

 • Raportti ja vaikuttavuusanalyysi käyttäjien kokemuksista
 • “Viimeisen kilometrin palvelujen” benchmarkkaus
 • Jatkotoimenpidesuositukset

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan edellä mainitun käyttäjätutkimuksen toteuttajaa.

Hankinnan kohteena on 6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - hankkeen mukainen, Kaupin alueen liikkumisen kehittämistä tukeva toimenpide: käyttäjätutkimuksen toteutus kokeilusta, jossa osallistujilla oli mahdollisuus maksuttomaan sähköpotkulautojen ja/tai kaupunkipyörien käyttöön 1-2 kuukauden ajan valintansa mukaan.

Alustava ehdotus tutkimuksen toteutuksesta ja sisällöstä (tarkennetaan valitun palveluntuottajan kanssa)

 • Verkkokysely: kyselyn luonti, tulosten kerääminen ja analysointi<br>o Kyselyllä kerätään tietoa first/lastmile - palvelujen toimivuudesta osana erilaisia matkaketjuja
 • Valitun kohderyhmän haastattelut/ryhmähaastattelut
 • Benchmarkkausta toimivista ”ensimmäisen/viimeisen kilometrin palveluista” Suomesta/kansainvälisesti
 • Ehdotuksia jatkotoimenpiteistä suomalaisen suuren kaupungin näkökulmasta

Tarjouksen toivotaan sisältävän ainakin seuraavat asiat:

 • Käyttäjätutkimuksen toteutussuunnitelma
 • Alustava aikataulu välietappeineen
 • Tarjoajan osaaminen, kokemus ja resurssit
 • Referenssit vastaavista toimeksiannoista

Tilaaja määrittelee yhdessä valitun Palveluntuottajan kanssa hintaan sisältyvät tarkemmat toimenpiteet ja niiden aikataulun, saadun tarjouksen pohjalta. Toimeksianto on toteutettava siten, että se valmistuu tammikuun 2022 aikana.

Tarjouspyyntö: Tarjouspyyntö_Sähköpotkulaudat ja kaupunkipyörät_Käyttäjätutkimus_.pdf

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
17.11. - 29.11.2021

Lisätietoa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/procurement/61100/procedure/86472

Yhteyshenkilö

Nimi: Jukka Reunavuori
Organisaatio: Business Tampere Oy
Tehtävänimike: Projektipäällikkö
Puhelin: 040 637 8702
Sähköposti: jukka.reunavuori@businesstampere.com

comments powered by Disqus