Takaisin listaukseen

6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa: Taysin kampusalueen mobiilireittioppaan kehittäminen

Business Tampere toimii osatoteuttajana 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - hankkeessa, jonka pääkoordinaattorina on Espoon kaupunki ja muina osatoteuttajina Oulun kaupunki, Turun kaupunki sekä Turun Ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat ovat tunnistaneet alueensa sisältä yhden tai useamman liikkumishubin, joissa vähähiilisen liikkumisen toimenpiteitä suunnitellaan, testataan ja toteutetaan yhdessä yritysten kanssa.

Tampereella hankkeen kohteeksi on valittu Kaupin alue, joka on merkittävä liikkumisen ja hyvinvoinnin keskittymä. Monien uusien ja käynnissä olevien rakennushankkeiden myötä kävijämäärät tulevat entisestään kasvamaan, mikä lisää alueen liikennejärjestelmän haasteita. Tavoitteena on, että alueelle saapuminen koetaan sujuvaksi ja vaivattomaksi, edistäen samalla vähähiilistä liikkumista. Opastamisella on tässä oma merkittävä roolinsa.

Nykyisin käytössä oleva, Taysin kampusalueen kattava, sähköinen Tays-opaskartta luo edellytykset opastamisen jatkokehitykselle. Hankesuunnitelmassa todetaan mm. seuraavaa: Fyysisten opasteiden tueksi voidaan tarjota erilaisia sähköisiä palveluita, jotka helpottavat liikkumista. Tällainen on esimerkiksi reittiopas, josta saa helposti selville muun muassa joukkoliikennereitit ja hinnat, pysäköintipaikkojen sijainnit sekä esteettömät kävely-yhteydet. Jo kehitettyä reittiopasta laajentamalla voidaan tulevaisuudessa tarjota yhdestä paikasta tiedot liikkumisesta alueella.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan palveluntarjoajaa ratkaisulle, jolla kehitetään ja laajennetaan Taysin kampusalueen sähköistä opastamista / mobiilireittiopasta, ominaisuuksiltaan jäljempänä esitettävien tarkennusten mukaisena.

Hankinnan arvo on 15 000 euroa (alv 0%), eli palveluntuottaja valitaan laatukriteerien perusteella.

Hankinnan kohteena on 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - hankkeen mukainen, Taysin kampusalueen sähköistä opastamista parantavan ratkaisun kehittäminen ja pilotointi. Tarjouksen toivotaan sisältävän ainakin seuraavat asiat:

 • Tarjottava ratkaisu ja soveltuvuus tarpeeseen
 • Kehitysprojektin sisältö, laajuus ja aikataulu
 • Kustannuserittely
 • Ehdotus käyttäjäkokemusten ja palautteen keräämisestä sekä raportoinnista
 • Arvio palvelun skaalautuvuudesta
 • Tarjoajan osaaminen, kokemus ja resurssit
 • Referenssit vastaavista palveluista / ratkaisuista
 • Alustava arvio jatkuvan palvelun kustannuksista (kehitetyn version ylläpito)

Mobiilireittioppaalta toivottavia ominaisuuksia:

 •  Kartan pitää olla selainpohjainen (ei sovellus)
 • Kartta sekä 2-ulotteisena että 3D:nä, käyttäjä tekee valinnan sivustolla
 • 3D-kartassa kiinnitettävä huomiota käytettävyyteen ja ikonien etäisyyksiin. Ratkaisu on hyvä kuvata tarjouksessa.
 • Näkyvillä rakennukset, yksiköt ja sisäänkäynnit
 • Sisältää julkisen liikenteen pysäkit (Nysse ja ratikka), mukana reaaliaikainen pysäkkitieto saapuvista joukkoliikennevälineistä (alueen sisäiset, Teiskontie ja Arvo Ylpön katu)
 • Pysäköintialueet hintatiedoilla ja mahdollisella tilastatuksella (rajapinta on tarjolla)
 • Näkyvillä pyöräpysäköintipaikat, kaupunkipyöräasemat ja taksiasemat
 • Sisältää alueen oheispalvelut (esim. ravintolat, kahvilat, apteekit, infopisteet)
 • Valintamahdollisuus käyttäjälle siitä, mitä edellä mainituista tiedoista samaan aikaan näkyvillä
 • Reititys ja Opastus (Wayfinding) lähtöpisteestä halutulle sisäänkäynnille (julkisilla, omalla autolla ja kevyellä liikenteellä). Reititys tulee rakentaa Repa-reittioppaan rajapintaan.
 • Kullekin rakennukselle ja sisäänkäynnille tulee luoda yksilöllinen URL-osoite, joka mahdollistaa QR-koodin käytön kutsukirjeissä.
 • Palvelun käyttöohjeet

Tilaaja määrittelee yhdessä valitun Palveluntuottajan kanssa hintaan sisältyvät tarkemmat toimenpiteet ja niiden aikataulun, saadun tarjouksen pohjalta. Valitun Palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää 11.6.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostitse jari.ikonen@businesstampere.com / jukka.reunavuori@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Mobiilireittioppaan kehittäminen”.

Tarjouspyyntödokumentti: Tarjouspyyntö_Mobiilireittiopas_.pdf

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
4.6. - 15.6.2021

Yhteyshenkilö

Nimi: Jari Ikonen
Organisaatio: Business Tampere
Tehtävänimike: Asiakkuusvastaava, Älykäs liikkuminen
Puhelin: 0500 456 636
Sähköposti: jari.ikonen@businesstampere.com

comments powered by Disqus