Takaisin listaukseen

6Aika Vähähiilinen liikkuminen / Viisaan liikkumisen palvelupiste - pilotti

Business Tampere toimii osatoteuttajana 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - hankkeessa, jonka pääkoordinaattorina on Espoon kaupunki ja muina osatoteuttajina Oulun kaupunki, Turun kaupunki sekä Turun Ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat ovat tunnistaneet alueensa sisältä yhden tai useamman liikkumishubin, joissa vähähiilisen liikkumisen toimenpiteitä suunnitellaan, testataan ja toteutetaan yhdessä yritysten kanssa.

Tampereella hankkeen kohteeksi on valittu Kaupin alue, joka on merkittävä liikkumisen ja hyvinvoinnin keskittymä. Kaupissa sijaitsevat Tampereen yliopistollinen keskussairaala, Tampereen Ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopiston lääketieteellinen yksikkö, useita terveys- ja bioteknologia-alan yrityksiä, sekä Kaupin urheilupuiston toiminnot. Alueella käy päivittäin asiakkaana, töissä, opiskelijana tai liikuntaharrastuksissa jopa yli 20 000 ihmistä. Monien uusien ja käynnissä olevien rakennushankkeiden myötä kävijämäärät tulevat entisestään kasvamaan, mikä lisää alueen liikennejärjestelmän haasteita. Tavoitteena on, että Kaupin alueelle tulevat valitsevat oman henkilöautoilun sijaista vähähiilisiä vaihtoehtoja. Viisaan liikkumisen palvelupiste on yksi keino vähähiilisten liikkumismuotojen houkuttelevuuden ja vaivattomuuden lisäämiseksi.

Hankesuunnitelmassa tätä on kuvattu seuraavasti: Viisaan liikkumisen palvelupiste toimii tukena sujuville matkaketjuille, jotka tarvitsevat uusia palveluja perinteisen infrastruktuurin rinnalle. Palvelupiste on liikennekeskittymässä oleva tukipiste, joka voi tarjota liikkujan käyttöön esimerkiksi pyöräilyä ja sähköpotkulautoja tukevia toimintoja, kuten runkolukittavia telineitä, katoksen, latauspisteitä, säilytystilaa sekä huoltopalvelua ja – varusteita. Tavoitteena on selvittää, millaisilla palveluilla matkaketjuun saadaan lisäarvoa.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan palveluntarjoajaa kehittämään ja pilotoimaan viisaan liikkumisen palvelupistettä, ja tukemaan siten 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa – hankkeen tavoitteita.

Hankinnan kohteena on 6Aika Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - hankkeen mukainen, Kaupin alueen vähähiilistä liikkumista tukevan palvelun kehittäminen ja 2-4 kuukautta kestävä pilotointi. Tavoitteena on kokeilla yhtä tai useampaa viisaan liikkumisen palvelupistettä, joka tarjoaa käyttäjilleen erilaisia kevyen liikkumisen tukipalveluja. Palvelupisteen sijainti on tarjoajan ehdotettavissa. Luonteva sijaintimahdollisuus on esimerkiksi Kalevan/Hakametsän alue, joka on keskeinen solmukohta Kauppiin suuntautuvien matkaketjujen kannalta. Kaupin alue itsessään on myös yksi mahdollinen sijainti laajuutensa ja liikkumistapojen monipuolisuutensa ansiosta. Palvelupiste – pilotti voidaan mahdollisuuksien mukaan yhdistää myös hankkeessa samaan aikaan toteutettavaan liityntäpysäköintikokeiluun.

Tarjouksen toivotaan sisältävän ainakin seuraavat asiat:

  • Tarjottava ratkaisu ja soveltuvuus tarpeeseen
  • Alustava pilotin sisältö, laajuus ja aikataulu
  • Kustannuserittely, esimerkiksi käyttöönotto / käytönaikaiset kustannukset / tarvittava kalusto / mahdolliset henkilöstökustannukset
  • Kuvaus palvelupisteen tarjoamista palveluista ja niiden saatavuudesta, aukiolo ja mahdolliset rajoitukset
  • Ehdotus käyttäjäkokemusten ja palautteen keräämisestä sekä raportoinnista
  • Arvio palvelun skaalautuvuudesta
  • Tarjoajan osaaminen, kokemus ja resurssit
  • Referenssit vastaavista palveluista / sovelluksista

Tilaaja määrittelee yhdessä valitun Palveluntuottajan kanssa hintaan sisältyvät tarkemmat toimenpiteet ja niiden aikataulun, saadun tarjouksen pohjalta. Toimeksianto on tavoitteena toteuttaa siten, että pilotointijakso voidaan toteuttaa syksyn 2021 kuluessa. Tästä sovitaan viimeistään toimeksiantosopimuksen yhteydessä.

Tarjouspyyntödokumentti: Tarjouspyyntö_Viisaan liikkumisen palvelupiste_6Aika Vähähiilinen liikkuminen.pdf

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
6.8.2021 - 26.8.2021

Lisätietoa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/procurement/56798/procedure/79630

Yhteyshenkilö

Nimi: Jukka Reunavuori
Organisaatio: Business Tampere
Tehtävänimike: Projektipäällikkö
Puhelin: 040 637 8702
Sähköposti: jukka.reunavuori@businesstampere.com

comments powered by Disqus