Takaisin listaukseen

Parasta osaamista

Projektilla tuetaan vuoden 2018 voimaan astuvan ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa ja tavoitteita siten, että sen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa. Lisäksi hankkeen avulla tuetaan uusien oppimisympäristöjen hyödyntämistä osaamisperusteisen ja asiakaskeskeisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa yhdessä työelämän kanssa.

Projektin tavoitteet:

Tavoite 1. Kartoittaa keskeiset osaamisvaatimukset ja tarpeet opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiselle

Tavoite 2. Laatia esitys modulaariseksi osaamiskokonaisuudeksi kartoitettujen vaatimusten ja tarpeiden pohjalta

Tavoite 3. Laatia koulutuksen järjestäjien käyttöön opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamalleja ja materiaaleja

Tavoite 4. Laatia koulutuksen järjestäjien käyttöön työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalleja ja materiaaleja

Tavoite 5. Laatia koulutuksen järjestäjien käyttöön työpaikkaohjaajien perehdyttämisen toimintamalleja ja materiaaleja.

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
1.9.2017-31.12.2019

Yhteyshenkilö

Nimi: Johanna Toivanen
Organisaatio: Tredu
Tehtävänimike: Lehtori
Puhelin: 040 8016210
Sähköposti: Johanna.Toivanen@tampere.fi

comments powered by Disqus