Takaisin listaukseen

Seitsemäs Nopeat kokeilut -pilottihaku

Tampereen kaupunki hakee yrityksiltä (vaatimuksena Y-tunnus) hankeideoita nopeisiin kokeiluihin ja pilotointeihin. Hankeideoiden tulee tukea CityIoT ja EKAT 6Aika-hankkeiden tavoitteita. Tämä on seitsemäs Nopeat kokeilut -hakukierros. Aikaisempiin kuuteen hakukierrokseen on saatu yhteensä noin 80 ehdotusta, joista noin 30 on valittu pilotointiin.

Tampereen kaupunki tarjoaa valituille hankeideoille mahdollisuuden pilotoida palveluaan Tampereen kaupunkiympäristössä. Pilotoinnit ostetaan valituilta yrityksiltä palveluna. Palvelun hinnan tulee olla alle 10 000 euroa / kokeilu.

Tarjouspyyntö: Nopeat kokeilut_osa7_hakuilmoitus v1.0.pdf

Hankeideat arvioidaan asiantuntijaraadissa NABC-mallin tietojen perusteella. Asiantuntijaraati arvioi hankkeet 31.8.2019 mennessä. Hankeidea joko hyväksytään pilotointiin tai hylätään. Tampereen kaupunki pidättää itsellään oikeuden olla valitsematta yhtään hankeideaa pilotointiin.

Hankkeen kuvausmateriaali (PowerPoint tai PDF) tulee toimittaa viimeistään 12.8.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: https://forms.gle/jxNytdx8HRdhRswE6

Materiaalin voi laittaa vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen markku.niemi@businesstampere.com

CityIoT -hankkeen haasteet ja ratkaisut

CityIoT -hanke hakee tällä hakukierroksella kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyviä, ensisijaisesti kameradataa ja tekoälyratkaisuja hyödyntäviä, pilotointi-ideoita. Myös muita kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyviä kokeiluja ja pilotointeja on mahdollista tarjota.

CityIoT -hanketta kiinnostaa sellaisen kameratekniikan mahdollisuudet, joka mahdollistaa kuvaamisen ja kuvien tulkinnan myös huonoissa olosuhteissa, kuten vesi- tai lumisateessa tai pimeällä. Haemme vaihtoehtoisia toteutustapoja erilaisille anturiratkaisuille. Kiinnostavia ratkaisuja olisivat esimerkiksi erilaiset kaupunkiympäristön resurssien käyttöasteen arviointiin liittyvät sovellukset. Haemme myös ehdotuksia siihen miten eri sovelluksista ja datalähteistä yhdistelemällä muodostuvaa kaupunkiympäristön tilannekuvaa voidaan hyödyntää kaupungin eri toimintojen ohjaamisessa ja optimoinnissa.

Piloteissa voidaan hyödyntää esimerkiksi joko kaupungin olemassa olevaa kameradataa (esimerkiksi liikennekamerat) tai uusia, pilottia varten asennettavia, kameroita. Tampereen kaupungin tarjoamia avoimia datalähteitä löytyy esimerkiksi osoitteesta data.tampere.fi. Muidenkin datalähteiden avaamisesta pilottikäyttöön voidaan keskustella tapauskohtaisesti.

EKAT -hankkeen haasteet ja ratkaisut

Seitsemännellä nopeiden kokeilujen hakukierroksella Tampereen kaupunki etsii ratkaisuja erityisesti kaupungin palvelukiinteistöihin liittyviin haasteisiin.

Palvelukiinteistöjen haasteisiin lukeutuu mm. tarvittavan tiedon yhdistäminen ja saaminen oikeille sidosryhmille oikeaan aikaan ymmärrettävässä muodossa toimenpiteiden ja päätöksen teon tueksi sekä energiatehokkuuden ja tilankäytön tehokkuuden parantaminen sisäilman laadusta tinkimättä.

Valittujen ratkaisujen pilotoinnin toteutuspaikoiksi on valittu seitsemän (7) Tampereen kaupungin omistamaa palvelurakennusta: Frenckellin toimistorakennus, Keskusvirastotalo, Kaukajärven vapaa-aikatalo, Kulttuuritalo Laikku, Tesoman palloiluhalli, Klassillinen lukio ja Leinolan koulu/Orimuksen päiväkoti.

EKAT-hankkeen puitteissa pilottirakennusten sisäilmaolosuhde- ja tilojen käyttödataa tullaan rikastamaan varustamalla valikoitu osa kustakin rakennuksesta teemaan liittyviä asioita mittaavilla IoT-antureilla.

Kuhunkin rakennukseen on jo hankkeen aiemmassa vaiheessa tehty osaa rakennusta koskeva alustava lisäanturointisuunnitelma. Mittausantureiden hankinta ei kuulu tähän ehdotuksien hakuun, mutta antureiden mittausdata tulee olemaan valittujen pilotoitavien ratkaisujen toimittajien käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Kaupungin palvelutilaverkon ja pilottirakennusten yleiskuvaus sekä alustava lisäanturointisuunnitelma ovat saatavilla Julkisten palveluiden hankintapalvelusta Hilmasta (https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/). Antureiden tuottama data on Platform of Trust -yhteensopivaa. Pilottirakennukset ja toteutetut pilotit ovat yrityksille käytettävissä referensseinä. Pilotoitavien ratkaisujen toivotaan olevan sellaisia, että ne ovat myös muiden 6Aika-kaupunkien ja niiden tytäryhteisöjen käytettävissä ja ostettavissa.

Alla esitetty lista ratkaisuista on pikemminkin suuntaa antava kuin poissulkeva, eli myös muihin palvelukiinteistöihin liittyviin haasteisiin on mahdollista ehdottaa ratkaisuja.

EKAT -hankkeen haasteisiin liittyvää lisämateriaalia:
EKAT_TP2_Tampere_IoTanturointisuunnitelma-nopeat kokeilut7 liite_22.05.2....xlsx
EKAT_TP2_Tampere nopeat kokeilut7 liite_22.05.2019.pdf

Tiedon visualisointiin liittyvät ratkaisut:

  • Käyttäjänäkymät, jossa mm. energiankulutus ja olosuhdetietoja esitetään eri käyttäjäryhmille (isännöitsijä, kohteen huoltohenkilökunta, tilojen käyttäjät jne.) havainnollisella tavalla
  • Käyttöastetietojen tuottaminen tiloista havainnollisella tavalla

Tiedon hyödyntämiseen liittyvät ratkaisut:

  • Useissa tietolähteissä olevan tiedon yhdistäminen, analysoiminen ja hyödyntäminen
  • Energiatalouden parantaminen tiedon avulla
  • Sisäilmaolosuhteiden varmistaminen ja parantaminen mittaustietojen sekä käyttäjäpalautteen avulla
  • Tilojen käytön tehostaminen ja järkevöittäminen tiedon avulla

Käyttäjien ohjaamiseen liittyvät ratkaisut:

  • Palaute ja palkitsemismenettely, jonka avulla tilojen käyttäjät saadaan sitoutettua hyödyntämään aktiivisesti kulutustietoja ja joka ohjaa käyttäjiä energiaa säästäviin kulutustapoihin

Aikajakso, jolloin yritykset voivat osallistua yhteiskehittämiseen tai hankintaan:
20.6.2019-12.8.2019

Yhteyshenkilö

Nimi: Markku Niemi
Organisaatio: Business Tampere
Tehtävänimike: Asiakkuusvastaava
Puhelin: 050 5117341
Sähköposti: markku.niemi@businesstampere.com

comments powered by Disqus